• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

    "Μειώστε σήμερα τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σας επενδύοντας στα Διεθνή Χρηματιστήρια"

     

    Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στα διεθνή χρηματιστήρια προσφέροντας στους επενδυτές άμεση πρόσβαση στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση.

     

    Η επένδυση στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και διασποράς κινδύνου. Ανοίξτε σήμερα λογαριασμό και επωφεληθείτε άμεσα από την υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών μας πάνω στις Διεθνείς Αγορές καθώς και τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων.

     

     

    ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

    "Πραγματοποιείστε συναλλαγές με την βοήθεια των πιο έμπειρων στελεχών της αγοράς"

     

    Το τμήμα Ομολόγων της Πήγασος Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ παρακολουθεί στενά της εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας κάλυψη σε όλες τις κύριες αγορές. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε ομόλογα κρατικά και εταιρικά, εκδοθέντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

     

    Η επένδυση σε ομόλογα αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία διαφοροποίησης κινδύνου σε σχέση με τους μετοχικούς τίτλους, τον πληθωρισμό και την έκθεση σε ξένα νομίσματα.  Η παγκόσμια αγορά σταθερού εισοδήματος, δηλαδή η αγορά ομολόγων, αποτελεί μια αγορά πολλαπλασίου μεγέθους συναλλαγών από την αγορά μετοχών καθώς σε αυτή συναλλάσσονται οι μεγαλύτεροι «παίκτες» του κόσμου.

     

    Το τμήμα Ομολόγων χρησιμοποιεί τερματικό Bloomberg προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, τόσο για την δευτερογενή όσο και για την πρωτογενή παγκόσμια αγορά ομολόγων. Με το εργαλείο αυτό επιτυγχάνεται σύγκριση προσφερόμενων τιμών των προϊόντων ώστε να είναι η εταιρεία σε θέση να παρέχει βέλτιστη εκτέλεση συναλλαγών για λογαριασμό των πελατών της, συγκρίνοντας κάθε φορά τιμές από περισσότερους παρόχους.

     

     

    PEGASUS MOBILE & PEGASUS ZTRADE

    "Επένδυση στην καινοτομία"

     

     Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Πήγασος Α.Ε.Π.Ε.Υ. παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της για παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Συναλαγές μέσω internet, μέσω κινητού τηλεφώνου και tablet είναι πλέον γεγονός. Η αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών είναι συνεχής σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της εταιρείας.