• Εταιρεία

       • Τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών, τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και παραγώγων, που στόχο έχουν να καλύψουν κάθε επενδυτική σας ανάγκη.

      • Υπηρεσίες

      • Συναλλαγές σε μετοχές και παράγωγα στα μεγαλύτερα Χρηματιστήρια του κόσμου μέσω έμπειρων στελεχών


     • Υπηρεσίες